אם כיסה ענן גבוה את השמש הטובה
אז אחלום על נח בתיבה
על יונה קטנה עיקשת, החותרת אל החוף
עם עלה הזית הרטוב קו, קו, קו, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
עם עלה של זית, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
עם עלה של זית, היא תבואארוכה מאוד הדרך, אין יודע את סופה
אז שנית אראנה במעופה
ברחובות אני פוסע, בין עיניים כה טובות
ואני יודע, היא תבואקו, קו, קו, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
עם עלה של זית, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
עם עלה של זית, היא תבואאם כיסה ענן גבוה את השמש הטובה
אז אחלום על נח בתיבה
קו, קו, קו, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
עם עלה של זית, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
קו, קו, קו, היא תבוא
עם עלה של זית, היא תבואהיא תבוא

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.