[Reverse Bridge: Tab]
... [Verse 1: Leqcherkid]Aning'bizel' ugogo uMacimeza
Ay ngzok'dlintula um'hlathi mow'sineka (Ey basobha)
Ay beng'cela ningang'bambi nge nkinter' (Yeah)
Ngith yabon' akasekho ozok'vikela (Ooh)
Labashana abagqoka ama airmax (Yeah, yeah)
Leli shubhu ngekhanda l'yadelela
Ngan' bahamba bebhema ama xanax
Bes' befika lak'thina bes'jwayela
Manj' usuy'bon' usuncono kunathi
K'yonuk' ipunani-ke
Imin' iKum'kani-ke
Ang'yen' upopayi
K'yafana-ke anizwa-ke botakalani
Nge number ngi mnandi[Verse 2: Tab]Cela ung'qhelele
Ngan sek'fike mina ngizoshanyela (Shaya)
Ang'landela nge mop ng'yaycela
Masubheda zok'faka nocelemba (Yeah)
Sazoceba
Beng'cabuze
Ng'casuke
Ng'gcine seng'gcogcoma Lena emacekan (Hhe)
Sel'yaxega ne khanda lempukane (Yeah)
Ngan' s'funa umadiba kungemzukwane (Oohuhuhu)
Mebefika mebefika
Mebefika bothola abak'funayo
S'kaqaze Labafana abajimayo
S'dabule lama jean abapinyayo
Ngan' lom’culo u zogcina usuk'jova
Sesa Gqoka ney'mphahla zok'doba (Let’s Go)
Ngathi ng'damane ngingena nge njomba
Ey bayeke njayam×2
[Reverse Bridge: Tab]
...[Verse 3: Si]Lento enibhemayo 'yan 'didisa
Khuluma ngathy soshayi visit (Soy’shaya)
Wema paputse obani izinja (Obani?)
Ngumanguzu nguzane waKwaNgidi (Oyeah)
Webafana ngzodedelu gqinsi (Dedela)
AmaCustomer afunu music
Ngwadansisa ngathu mesedisi
Ngiphindaphinda, ngiba sebenzisa
Ilomculo lomnannd
Lo international
Athy ngsike lotshani
Ngyoshintshi hairstyle
I'm legendary Zidane
Nina lento aniyeke
Athy ngvele ngikhiyeke
Athy ngvele ngikhiyeke
Ooh sebecangth sneVoodoo
Buzu maluzi, Ujusi
Bakude abafikeli eduze
Buki level eskuyo
Ooh sebecangth sneVoodoo
Buzu malumz, Ujusi
UBiza mina mfana woza ziye
Lento ngihamba ngishintsha amagiye
[Reverse Bridge: Tab]
...

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.