Jungfrun hon skulle åt stugan gå
Linden darrar i lunden
Så tog hon den vägen åt skogen blå
Ty hon var vid älskogen bunden Och när som hon kom till skogen blå
Linden darrar i lunden
Där mötte henne en ulv så grå
Ty hon var vid älskogen bundenKära ulver du bit inte mig
Dig vill jag giva min silversärk
Silversärk jag passar ej på
Ditt unga liv och blod måst gåVarulfenJungfrun hon steg sig så högt i ek
Linden darrar i lunden
Och ulven han gick ner på backen och skrek
Ty hon var vid älskogen bundenUlven han grafte den ek till rot
Linden darrar i lunden
Jungfrun gav upp ett så hiskeligt rop
Ty hon var vid älskogen bunden
Kära ulver du bit inte mig
Dig vill jag giva min guldkrona
Guldkrona jag passar ej på
Ditt unga liv och blod måst gåOch ungersven han sadlar sin gångare grå
Linden darrar i lunden
Han red litet fortare än fågeln flög
Ty hon var vid älskogen bundenOch när som han kom till platsen fram
Linden darrar i lunden
Så fann han ej mer än en blodiger arm
Ty hon var vid älskogen bundenKära ulver du bit inte mig
Dig vill jag giva min silversärk
Silversärk jag passar ej på
Ditt unga liv och blod måst gåLinden darrar i lundenTy hon var vid älskogen bundenKära ulver du bit inte mig
Dig vill jag giva min silversärk
Silversärk jag passar ej på
Ditt unga liv och blod måst gå
VarulfenGud trösta Gud bättra mig ungersven
Linden darrar i lunden
Min jungfru är borta min häst är förränd
Ty hon var vid älskogen bunden

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.