[Bənd 1]
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Arxa durun, dayaq olun ana torpağa
Mən ki sizi and verirəm böyük Allaha
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha [Nəqərat]
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda[Bənd 2]
Gözü yaşlı anaların ah-naləsindən
Dərdi böyük körpələrin qəmli səsindən
Əsir düşmüş qız-gəlinin hər kəlməsindən
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha[Nəqərat]
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda[Bənd 3]
Odlar yurdu Azərbaycan, viran olur gah
Uca dağlar sükut edir, fikrə dalır gah
Qeyrətimiz, namusumuz dalğalanırkən
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha[Nəqərat]
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən oğlu ərənləri, birləşin daha
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda
Vətən yolunda birləşin daha
Birləşin daha vətən yolunda

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.