Qonşu Qız lyrics

[Bənd 1]
Bir ürək nigaran qalıb ağlayır
Bir ürək sevinir, gülür, şadlanır
Yığışıb köçə qonşu qızları
Qonşuda bir gözəl qız nişanlanır [Nəqərat]
Qonşu qızı nişanlanır
Qonşuda bir gözəl nişanlanır
Qonşu qızı nişanlanır
Qonşuda bir gözəl nişanlanır
Qonşuda bir gözəl nişanlanır[Bənd 2]
Axı niyə qüssəsini qız ucaltmır bəs?
Könüllü gedən qız, heç, ağlayarmı?
Axə niyə bunu anlamır heç kəs?
Ailə sevgisiz xoşbəxt olarmı?Taxılır barmağa nişan üzüyü
Qız qəlbi titrəyir, saralıb-solur
Sevməyə insanı dağ edib gözündə
Bu nişan üzüyü qiymətsiz olur[Nəqərat]
Qonşu qızı nişanlanır
Qonşuda bir gözəl nişanlanır
Qonşu qızı nişanlanır
Qonşuda bir gözəl nişanlanır
Qonşuda bir gözəl nişanlanır

Top Artist See more

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.