Gặp nhau khi em mới biết yêu bỏ nhà chạy trốn
Trốn sang nhà anh, tựa vào anh em ngỡ bình yên
Rất tiếc ta không thuộc về nhau lâu, số anh mở hàng cũng chẳng mượt lắm đâu
Vài ba bốn anh sau em yêu cũng đều như thế Gặp nhau khi em không muốn yêu, thế nhưng lại yêu
Chắc thôi dừng chân, vì trông anh như muốn cầu hôn
Rất tiếc ta chưa thuộc về nhau đâu
Dẫu rằng chuyện mình cũng đã rất lâu
Mà con gái khi yêu trái tim chắc không thể quên
ĐK:
Dành một ngăn cất trong tim! Em cất trong tim, anh B rồi thì anh C
Dù trái tim không còn yêu nhưng quên làm sao kí ức
Em không nhớ nhung, điều đó em thề
Chỉ lướt Face xem anh còn thở không, dù gì cũng đi ngang đời nhau và từng thương nhau!
Dành một ngăn cất trong tim! Em cất trong tim, anh D rồi thì anh E
Giờ chúng ta phải thật tốt với người mà mình đang yêu
Em đang hạnh phúc, anh có thế không?
Mà nếu anh chưa thì anh ráng tìm
Ngày em cưới em không mời đâu, anh ơi đừng lo!

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.