Genom livets smala vägar
Har vi vandrat sakta fram
Livets bördor har vi delat
Vi har vandrat hand i hand
Uti unga år vi lärde oss en vacker melodi
Och för evigt ska den minna om
Din sång så glad och fri Över bergen ska det klinga
Den sången som vi lärde
Och den sången som du sjöng
Och den sång vi älskat så
Genom åren ska den ringa
Som en ton från svunna dagar
Och som en ton som oss behagar
Och som ännu lever kvarÖver berg och djupa dalar
Börjar denna melodi
Varje gång mitt öga skådar
En liten fågel glad och fri
Då har jag så många frågor
Men har aldrig funnit svar
Då jag nu försökte finna
Fanns du inte längre kvar
Över bergen ska det klinga
Den sången som vi lärde
Och den sången som du sjöng
Och den sång vi älskat så
Genom åren ska den ringa
Som en ton från svunna dagar
Och som en ton som oss behagar
Och som ännu lever kvarÖver bergen ska det klinga
Den sången som vi lärde
Och den sången som du sjöng
Och den sång vi älskat så
Genom åren ska den ringa
Som en ton från svunna dagar
Och som en ton som oss behagar
Och som ännu lever kvarÖver bergen ska det klinga
Den sången som vi lärde
Och den sången som du sjöng
Och den sång vi älskat så

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.