Verified

Mafia city rap - මාෆියා සිටි රැප්

Indrajith Bandara, YC Rapa

GENRE

Rap
මොකද වෙන්නේ බණ්ඩාරවෙල පුරවර
Yc බැස්සා හදාගෙන මාෆියා පිරිවර
අහගන්නඩ බණ නෙවෙයි එපා පිරිකර
දුම්මල අරන් ආවත් මම යන්ත්‍ර පේත්‍ර දුරුකර බුලට් වගේ වදන් ඔලුවට
නරි රඟයි මචං දණහිසෙන් පහළට
බර ආතල් දාලා ඉන්නේ වෙලා අහසට
රැප දාපන් කොෆින් එකේ ඉද්දි මළගෙටමම යන්නේ බාට දාලා පාට ශොට ගහලා
උබේ කෙල්ල බලනවා ඩෝ මන් දිහා හැරිලා
නැ ඔය නරියන්ගේ තාම ඇස්වත් ඇරිලා
මේ සෙල්ලම නිග නෑ කාටවත් ම නැමිලාඅදිද්දි පහලට වැටුන් නැ මං අඩියට
රැව්ව බැන්න හැම එකාම වැඩ අඩු පඩියට කවුද ඉන්නේ මාත් එක්ක වදන් වලින් වලියට
කතන්දර එපා මට හිත හොඳ පලියට...මේක තමයි ඩොටේ අපි උබලට වඩා සැපේ
රැපේ තතු බලන්ඩ තමයි අරන් ආවෙ ඇපේ
පුල්ලි නෙවෙයි කොටියගෙ මාරු වුනේ කැලේ
EWO Boy මම උබ ඩිස්වෙලයි මලේපැත්තට ඇද කරන් ඇත්තට වැඩ කරන්
මම තාම කැත්තට අත තියන්
ඉන්නෙ සැර කරන්
කොල්ලො මන්තර ජප කරන්
මම යද්දි යට කරන් උබලට යන්න වෙන්නේ පාර කොහොමත් එලි කරන්
අතුරු මිතුරු නෙවෙයි මම කපන්නෙ යතුරු
මගෙ පාරට කව්ද ඉන්නෙ වට්ටන්න හතුරු
හකුරු එක්ක කන්ඩ දෙන්නෙ මම පැණි රහට කඳුරු
අකුරු කරල වරෙන් මුලින් ලන්සි පැටව් ටික ළදරුමට ඕනි නෑනේ කගෙවත්ම විස්තර
මුණ බලල ගහන්න එපා නංගි මට මුද්දර
කරක් ගහල ටවුමෙ මට පුරුදුයි හංදිය
කට ගහල කන කාල ඉල්ලන්ඩ එපා වන්දියනෑනෙ මගේ බොරු වෛවර්ණ සෝබනේ
ඇටි චූටි කොල්ලො අහපං මේක මගේ චක්කරේ
බ්ලැකා ආවේ නටන්න ඔන්න ඇවිස්සිලා තොයිලෙ නේ
ඉන්නෙ මම කොල්ලො එක්ක බෝඩෙරේ හවුලෙ නේඅපි හතර දෙනා බැස්සාම ටවුමම ගැස්සුනා
මගෙ රැප ඇහුවාම කොල්ලො කෙල්ලො ඇවිස්සුනා
මම වදන් දෙනකොට යන්නෙ හතුරෝ මිස් වෙලා
වැරදිනම් කියපිය හදාගන්න සමාවෙලාකවුද කින්ද වැඩක් නෑනෙ අපි රැව්වොත් හොඳ වැඩේ
අපි බැස්සොත් පොඩි චන්ඩි නැමිලා යන්නේ වැදන් අනේ
වදන් දීලා නටන්න ආවේ තොයිලෙ මේක නියම වැඩේ
මාෆියාව තමයි king මේ කනත්ත වටේ...බලපන් අපේ පේළි වල කොල්ලො ලොවේ දැස්
මම ලියන් නෑනේ කොල්ලො කවදාවත් නිසදැස්
රැපෙන් අල්ලන්නෙ නිල තොපි ඔක්කොම ගස්
කන්ද උඩට නැගලා බලපන් පෙනෙයි බොට හිරු රැස්
වක්කඩ වගෙ කට ඇරගෙන...
පට්ටම අරින්න ආවේ දිග..
සත්තම දාගන එන කොලු හැත්තගෙ පොඩි කර වහන්න ආවේ කට...වට්ටිය අතට ඇරගෙන...
දීපං බුලතෙන් පඬුරක් මට..
අත්දෙක ඔළුවට අරගෙන බැදගෙන වැදපං රැපේ දෙයියා මම...උඩින් මල්... පෙනුනට ලස්සන මල්...
ඇතුලෙන් ඇත්තෙ ගාල්... තිඹොල් කටු පිටින් ගාල්...
හන්දියේ අපි ඇද්දෙ දාම්... ඊයේ රෑට කෑවේ පාන්... අංචිය ඇදගෙන ආවොත් කවන්නේ දෙයියන්ගෙ හාල්
සෙට් එක ඇරගෙන ගොට්ටට නැටුවට විහිලුවක් යකො මට තොපිලාගෙ වන්නිය...
බල්ලො වටේ බිරුවට ජරමර දැම්මට පැත්තට පැනං ගියේ නෑ අපෙ කල්ලිය...
වත්තට බැස්සෙ මම ගස්සලා ඇරගෙන බිලි මරං කන්න ආපු අඩවියෙ යකා මම...
ජරමර දාගෙන ආවොත් තොපි ඇරගෙන මරාගෙන කනවා ඩෝ දැනගන් සැරටම...
සෝට බාටා දුම දාගෙන...
බැස්සෙ බොල මං ටවුමට...
B city ගැන්ස්ටා රජ කරන මේකයි චාලිගෙ පුරවර...ඇත්තට දෙන්නෙ මුලසුන...
කැත්තට මන්නෙට මුල් තැන..
රැල්ලට රැඟුවේ නෑ යකෝ උඹ වගේ
සූත්තර මේකයි කල්ලිය..
පෙරේතයෝ එලවන්ඩ
ආවේ නටලා තොයිලය
හැමදාමත් ඉන්නේ බොල මං
මරුවාගේ වාසය..ඉන්නෙ ගැම්මට වටකරගෙන
යක්කු පිරිවර
කාටවත් පදිරි නෑ
බං අපේ මාෆියා කල්ලිය
කල්ලිය....මොකද වෙන්නේ බණ්ඩාරවෙල පුරවර
Yc බැස්සා හදාගෙන මාෆියා පිරිවර
අහගන්නඩ බණ නෙවෙයි එපා පිරිකර
දුම්මල අරන් ආවත් මම යන්ත්‍ර පේත්‍ර දුරුකරබුලට් වගේ වදන් ඔලුවට
නරි රඟයි මචං දණහිසෙන් පහළට
බර ආතල් දාලා ඉන්නේ වෙලා අහසට
රැප දාපන් කොෆින් එකේ ඉද්දි මළගෙටමම යන්නේ බාට දාලා පාට ශොට ගහලා
උබේ කෙල්ල බලනවා ඩෝ මන් දිහා හැරිලා
නැ ඔය නරියන්ගේ තාම ඇස්වත් ඇරිලා
මේ සෙල්ලම නිග නෑ කාටවත් ම නැමිලාඅදිද්දි පහලට වැටුන් නැ මං අඩියට
රැව්ව බැන්න හැම එකාම වැඩ අඩු පඩියට කවුද ඉන්නේ මාත් එක්ක වදන් වලින් වලියට
කතන්දර එපා මට හිත හොඳ පලියට...මේක තමයි ඩොටේ අපි උබලට වඩා සැපේ
රැපේ තතු බලන්ඩ තමයි අරන් ආවෙ ඇපේ
පුල්ලි නෙවෙයි කොටියගෙ මාරු වුනේ කැලේ
EWO Boy මම උබ ඩිස්වෙලයි මලේපැත්තට ඇද කරන් ඇත්තට වැඩ කරන්
මම තාම කැත්තට අත තියන්
ඉන්නෙ සැර කරන්
කොල්ලො මන්තර ජප කරන්
මම යද්දි යට කරන් උබලට යන්න වෙන්නේ පාර කොහොමත් එලි කරන්අතුරු මිතුරු නෙවෙයි මම කපන්නෙ යතුරු
මගෙ පාරට කව්ද ඉන්නෙ වට්ටන්න හතුරු
හකුරු එක්ක කන්ඩ දෙන්නෙ මම පැණි රහට කඳුරු
අකුරු කරල වරෙන් මුලින් ලන්සි පැටව් ටික ළදරුමට ඕනි නෑනේ කගෙවත්ම විස්තර
මුණ බලල ගහන්න එපා නංගි මට මුද්දර
කරක් ගහල ටවුමෙ මට පුරුදුයි හංදිය
කට ගහල කන කාල ඉල්ලන්ඩ එපා වන්දියනෑනෙ මගේ බොරු වෛවර්ණ සෝබනේ
ඇටි චූටි කොල්ලො අහපං මේක මගේ චක්කරේ
බ්ලැකා ආවේ නටන්න ඔන්න ඇවිස්සිලා තොයිලෙ නේ
ඉන්නෙ මම කොල්ලො එක්ක බෝඩෙරේ හවුලෙ නේඅපි හතර දෙනා බැස්සාම ටවුමම ගැස්සුනා
මගෙ රැප ඇහුවාම කොල්ලො කෙල්ලො ඇවිස්සුනා
මම වදන් දෙනකොට යන්නෙ හතුරෝ මිස් වෙලා
වැරදිනම් කියපිය හදාගන්න සමාවෙලාකවුද කින්ද වැඩක් නෑනෙ අපි රැව්වොත් හොඳ වැඩේ
අපි බැස්සොත් පොඩි චන්ඩි නැමිලා යන්නේ වැදන් අනේ
වදන් දීලා නටන්න ආවේ තොයිලෙ මේක නියම වැඩේ
මාෆියාව තමයි king මේ කනත්ත වටේ...බලපන් අපේ පේළි වල කොල්ලො ලොවේ දැස්
මම ලියන් නෑනේ කොල්ලො කවදාවත් නිසදැස්
රැපෙන් අල්ලන්නෙ නිල තොපි ඔක්කොම ගස්
කන්ද උඩට නැගලා බලපන් පෙනෙයි බොට හිරු රැස්වක්කඩ වගෙ කට ඇරගෙන...
පට්ටම අරින්න ආවේ දිග..
සත්තම දාගන එන කොලු හැත්තගෙ පොඩි කර වහන්න ආවේ කට...වට්ටිය අතට ඇරගෙන...
දීපං බුලතෙන් පඬුරක් මට..
අත්දෙක ඔළුවට අරගෙන බැදගෙන වැදපං රැපේ දෙයියා මම...උඩින් මල්... පෙනුනට ලස්සන මල්...
ඇතුලෙන් ඇත්තෙ ගාල්... තිඹොල් කටු පිටින් ගාල්...
හන්දියේ අපි ඇද්දෙ දාම්... ඊයේ රෑට කෑවේ පාන්... අංචිය ඇදගෙන ආවොත් කවන්නේ දෙයියන්ගෙ හාල්
සෙට් එක ඇරගෙන ගොට්ටට නැටුවට විහිලුවක් යකො මට තොපිලාගෙ වන්නිය...
බල්ලො වටේ බිරුවට ජරමර දැම්මට පැත්තට පැනං ගියේ නෑ අපෙ කල්ලිය...
වත්තට බැස්සෙ මම ගස්සලා ඇරගෙන බිලි මරං කන්න ආපු අඩවියෙ යකා මම...
ජරමර දාගෙන ආවොත් තොපි ඇරගෙන මරාගෙන කනවා ඩෝ දැනගන් සැරටම...
සෝට බාටා දුම දාගෙන...
බැස්සෙ බොල මං ටවුමට...
B city ගැන්ස්ටා රජ කරන මේකයි චාලිගෙ පුරවර...ඇත්තට දෙන්නෙ මුලසුන...
කැත්තට මන්නෙට මුල් තැන..
රැල්ලට රැඟුවේ නෑ යකෝ උඹ වගේ
සූත්තර මේකයි කල්ලිය..පෙරේතයෝ එලවන්ඩ
ආවේ නටලා තොයිලය
හැමදාමත් ඉන්නේ බොල මං
මරුවාගේ වාසය..ඉන්නෙ ගැම්මට වටකරගෙන
යක්කු පිරිවර
කාටවත් පදිරි නෑ
බං අපේ මාෆියා කල්ලිය
කල්ලිය....

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.