؛[مقدمه]؛
اين آهنگ خطاب به همه اونايی که
بهشون کمک کردم و
به من پشت کردن
پس گوش کن ؛[قسمت اول]؛
این آهنگو می خونم تا که همه بدونن
من تا ابد میتونم از زندگیم بخونم
واسه رپ ایران میمونم مثل پدر
پس شما ها واسم هستین مثل پسر
وقتی من رپ کن شدم، شما حرکت زن بودین
شما شب و روزتون فکر من بودین
با واژه ها میساختم چه جمله ها
تا اینکه گفتین سروش یاد بده تو به ما
به همتون یاد دادم 1 تا 3
تا همتون کردین یه فکر واسه
اینکه چطور بتونین منو بدنام کنین
اسامی خودتونو مثل خان کنین
پس بشکنه دستی که نمک نداره
سروش زنده س، تو ونک تا نذاره
کسی بخواد پایمال کنه حقشو
رو زمین زیر خاک می گیره حقشو؛[همخوان]؛
واو، وقتی منو با میکروفون میبینی
واو، وقتی رپ کردن منو میشنوی
واو، وقتی دارم من شعر مینویسم
واو، از لغات ابریشم من میریسم
؛[قسمت دوم]؛
خدا خدا واسه همیشه می مونه
هر آدم عاقل تو دنیا اینو می دونه
کسی نمی تونه بکشدش پایین
شما بودین گفتین وفادار ماییم
پس چی شد؟
کوش اون همه ادعا؟
چی شد وفاداریتون، اون همه قصه ها؟
چه هیزم تری، من به شماها فروختم؟
که این طوری تو خیانت، من سوختم
اما شماها نداشتین چشم اینو
که ببینین میسازم آهنگایی مثل اینو
پس نفرت تو چشاتون شکل گرفت
تا اینکه نفس جای عقلتون به فکر گرفت
شما فکر می کردین
همتون مَردین
اما مردونگی رو زیر پاهاتون له کردین
عیسی بخشید یارانشو
پس باید ببخشم
تا که توی چشمای خدا درخشم
جای دست یاری می مونه روی شونه هاتون
اشکو پاک کردم از رو گونه هاتون
اما سوغات چی آوردین برام؟
میدونین لازم به ذکر نیست، والسلام؛[همخوان]؛
واو، وقتی منو با میکروفون میبینی
واو، وقتی رپ کردن منو میشنوی
واو، وقتی دارم من شعر مینویسم
واو، از لغات ابریشم من میریسم

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.