Güllələnmiş Məktub lyrics

[Skit: PRoMete və ErranT]
- Həə… Yenə məktub yazırsan?
- Hə..
- Başa düşürəm, nə isə.. Biz bayırdayıq.. [Bənd 1: ErranT]
Canım, bәlkә yazıram sәnә son mәktubumu, titrәyir әllәrim
Buralar çox soyuq, gözümә qәnim olub arzularım, bir də sәnin hәsrәtin[Qaraqan]
Hәr gecә yatıram mәn sәni görmәk ümidiylә
Hәr açılan sәhәr daha bir hәdiyyә bizә
Bәlkә dә bir gecә qәbrimә çiçәk bir neçә[Nəqərat]
Cәbhәlәr, sәngәrlәr, sәrhәdlәr - vәtәn torpağı
Әsgәrlәr çәkәrlәr keşiyin vәtәn torpağın
Bugünkü dostlarım şәhiddir sabah hәr biri
Mәktublar, şeirlәr, mahnılar bölüşür dәrdimi[Bənd 2: ErranT]
Ana, sәnin ilıq әllәrindәn çox uzağam
Ayrı düşmüşәm mәn
Qarlı dağlardan aşan dәli sellәr kimi
Yenә daşmışam mәn
[Qaraqan]
Unutma sәn mәni, bir yaz axşamı geri dönәcәm (dönəcək!)
Bu mәnim vәtәnim, gәrәk olsa uğrunda ölәcәm
Amma kobud, әziz silah mәnә bu gün yaxın qardaşımdan
Orada dostlarım, tanışlar, de, onlara bir az da gözlәsinlәr[Nəqərat]
Cәbhәlәr, sәngәrlәr, sәrhәdlәr - vәtәn torpağı
Әsgәrlәr çәkәrlәr keşiyin vәtәn torpağın
Bugünkü dostlarım şәhiddir sabah hәr biri
Mәktublar, şeirlәr, mahnılar bölüşür dәrdimiCәbhәlәr, sәngәrlәr, sәrhәdlәr - vәtәn torpağı
Әsgәrlәr çәkәrlәr keşiyin vәtәn torpağın
Bugünkü dostlarım şәhiddir sabah hәr biri
Mәktublar, şeirlәr, mahnılar bölüşür dәrdimi[Bənd 2: Orkhan Zeynalli]
Vәtәn uğrunda çәkilən hәr әzab da bir şirin yuxu idi
Sanki qurumuş hәr susuz boğaz da göz yaşı dolu idi
Sanki bu döyüş bir qәdәr әziz vә hәm dә çox kobuddur
Sanki odlu silahlarla büründüm
Qanım, canım, sәnsiz yenә dә çox soyuqdur
Sanki hәr şәhidin qismәtindә bir ananın göz yaşı var
Qәm-kәdәrә indi o ana quldur sanki
Dumanlı bir yoldur sanki
Gözünә hakim yorğun hissim
Qәlәbәyә ümid verәn yuxu idi
Gәldi, getdi, sanki…
Gәldi, getdi, sanki…
[Nəqərat]
Cәbhәlәr, sәngәrlәr, sәrhәdlәr - vәtәn torpağı
Әsgәrlәr çәkәrlәr keşiyin vәtәn torpağın
Bugünkü dostlarım şәhiddir sabah hәr biri
Mәktublar, şeirlәr, mahnılar bölüşür dәrdimiCәbhәlәr, sәngәrlәr, sәrhәdlәr - vәtәn torpağı
Әsgәrlәr çәkәrlәr keşiyin vәtәn torpağın
Bugünkü dostlarım şәhiddir sabah hәr biri
Mәktublar, şeirlәr, mahnılar bölüşür dәrdimiGeri dönəcəm..
Geri dönəcəm..
Geri dönəcəm..Hey

Top Artist See more

Reading now

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.