אני רק ג'יגולו, עיסוק שבגללו
מדברים עלי בלי הרף
אומרים שאני רע, צד כל בחורה
רק בשביל הכסף
יום אחד אמות וזאת תהיה טעות
כי מה אז עלי יגידו
כשהסוף פתאום יבוא, מי יזכור ת'ג'יגולו
מי ידע אז מיהו
אני רק ג'יגולו, טיפוס שלמולו
באישה עובר מן רטט
וכשאני ניגש, יש בי איזה טאצ'
והיא מתמוטטת
כן כזה אני, סתם אובייקט מיני
אבל מה כל זה נותן לי
בקצה של כל אישה, מחכה לי חדשה
אבל בית אין לי כי, אין לי אף אחד פה
אף אחד ש...
איכפת לו
אף אחד פה
אף אחד ש...
איכפת לו
כן, אני לבד פה
אני לבד, אני בודד
בואי איתי, קצת איתי
דיבידי גיבידי גיבידי בופ, סטיגידיפאי לי אף אחד פה
אף אחד ש...
איכפת לו
אף אחד פה
אף אחד ש...
איכפת לואני רק ג'יגולו, עיסוק שבגללו
מדברים עלי בלי הרף
אומרים שאני רע, צד כל בחורה
רק בשביל הכסף
יום אחד אמות וזאת תהיה טעות
כי מה אז עלי יגידו
כשהסוף פתאום יבוא, מי יזכור ת'ג'יגולו
מי ידע אז מיהו
כי, אין לי אף אחד פה
אף אחד ש...
איכפת לו
אף אחד פה
אף אחד ש...
איכפת לו
כן, אני לבד פה
אני לבד, אני בודד
אני נודד, לבדי
אני לבד, מסכן
בואי שבי, לידי
אני בודד, לבד
אף אחד, לא איתי
אני מסכן
אף אחד לא יזכור אותי

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.