[Intro: Fezile Zulu]
Kudala ngik'bona
Ngiyakhala kudala
Ngiyakhala ngiyakhala
Ngiyakhala ngawe [Verse 1: Fezile Zulu]
Kudala ngik'funa, nhliziyo yakhala ngawe
Kudala ngik'funa nhliziyo yakhala ngawe
Kudala ngak'bon', nhliziyo yakhala ngawe
Kudala ngik'funa nhliziyo yakhala ngawe[Pre-Chorus: Fezile Zulu]
Ngibambe sthandwa sami
Sibophe lelofindo (Kudala bebuza)
Ngibambe sthandwa sami
Sibophe lelofindo (Kudala bebuza)[Chorus: Fezile Zulu]
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa[Verse 2: Cici]
Oh mina nawe sthandwa sami, angeke siphele amandla
Ngoba sthemb' Usomandla
Uthando lwethu langempela
Futhi ngawe ngiyazifela
Oh this love is forever
Mmeli wami, mmeli wami
Oh this love is forever
Mmeli wami, mmeli wami yeah
Oh this love is forever[Pre-Chorus: Fezile Zulu]
Ngibambe sthandwa sami
Sibophe lelofindo (Kudala bebuza)
Ngibambe sthandwa sami
Sibophe lelofindo (Kudala bebuza)[Chorus: Fezile Zulu]
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa (Ay shuni wenkabi)[Verse 3: Big Zulu]
Mntanomuntu, inkab' iyanqamul' inkabi
Ifuno fana nawe size yaluthola lol'thando
Mina nawe, awuthule ubheke siqophe umlando
Bergiville to eShowe uthando lwethu al'funembango
Smomondiya, izwa kekelele
Kujabul' inhliziyo ishaya kikikiki
Kikiz'ukhahlabha ngizwa lelelele
Eranke' namahutha khala pepepepe
Umoya wami uyavuma, ngizwa ngiyajuluka uthando lwethu luyavutha
Mntanomuntu, Ikhanda lami liyaduma
Aw kahle ndoni yamanzi inkomo zami ziyadula
Aw ndoni yamanzi, ungishaya ding dong
Amanzi e-olitshi asncel'ibibo
Mkenenezo, lalel' ubhibo
Ngawe ngizishayisifuna njengo King Kong[Chorus: Fezile Zulu]
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa
Umdali uzosibusisa

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.