[פתיח]
שכשך בגיגית, אני חם על חגית אני
אני רץ על חגית אני, אני טס על חגית
שכשך בגיגית, אני חם על חגית אני
אני רץ על חגית אני, אני רץ עליה, רץ עליה
שכשך בגיגית, אני חם על חגית אני
אני רץ על חגית אני, אני טס על חגית ['וורס א]
האווז על הגז והוא זז לה, האווז על הגז והוא זז לה
האווז על הגז והוא זז לה, האווז על הגז והוא זז לה
נפץ בסיגריה רק שם לה, נפץ בסיגריה רק שם לה
...נפץ בסיגריה רק שם לה, נפץ בסיגריה רק
האווז על הגז והוא זז לה, האווז על הגז והוא זז לה
האווז על הגז והוא זז לה, האווז על הגז והוא זז לה
(הוא זז לה, הוא זז, הוא זז)
כבד לי [?], כבד לי אווז אחד בבקשה
כבד לי [?], כבד לי אווז אחד בבקשה
כבד לי אווז אחד מלצר
דניס מתחת לשולחן, דניס מתחת לשולחן
הביאה לי אחת, הביאה לי אחת
?תגידי, הזמנת? תגידי, הזמנת
?הזמנת לי דניס מתחת לשולחן? הזמנת לי דניס מתחת לשולחן
?אה
?הזמנת לי דניס מתחת לשולחן? הזמנת לי דניס מתחת לשולחן
?הזמנת לי דניס מתחת לשולחן
קצת לאחת, קצת ל[?], קצת לאחת, קצת לאחת
קצת לאחת, קצת לאחת, קצת לאחת
תן לה [?], תן לה תנ"ך שתשב ותלמד
תן לה [?], תן לה תנ"ך שתשב ותלמד
תן לה אחת, תן לה אחת, תן לה אחת, תן לה אחת
"[?] בואי לפה את, אמרתי לה "בואי לפה
[...]

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.

stats