[פתיח] [פזמון]
חיפשתי בגוגל למה החבר שלך פודל
2K-רק משחק ב
..והיא מזיזה את ה-אה
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת
(!הנה הוא! הנה הוא מגיע! הנה הוא)['וורס א]
בשקט.. זכר דומיננטי עולה לבמה
וכולן מסתכלות עליו בתדהמה
גוף יפה יש לי, חדש לה, חדש לה
בושם טוב יש לי, חדש לה, חדש לה
"!וואו! איזה גוף יש לך, כמו סופרמן"
מה? לא בא לי כל־כך להתאמץ
אני אגיד לך ת'אמת, באמת
מסתכל לה בעיניים, רק ת'אמת[קדם־פזמון]
גוף יפה, חדש לה, חדש לה
בושם טוב, חדש לה
נעל עור, חדש לה
(חדש לה, חדש לה)
חדש לה
[פזמון]
חיפשתי בגוגל למה החבר שלך פודל
2K-רק משחק ב
..והיא מזיזה את ה-אה
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת[פזמון]
חיפשתי בגוגל למה החבר שלך פודל
2K-רק משחק ב
והיא מזיזה את האוהל['וורס ב]
?את במסיבה, כיף לך, מה 'כפת לך
מסיבה ואללה
היא רוצה בקבוק שמפנייה
וכולם יודעים שאתה
פילה תחת שאוכלים במסעדה זולה
ואני כמו השף שם בדובאי עושה לך צ'יקי-צ'יקי עם המלח
צ'יקי-צ'יקי היא רוקדת צ'יקי-צ'יקי-צ'ק
אני בא דופק לה הפ-אפ וחבר שלה מתעופף על השולחן[קדם־פזמון]
גוף יפה, חדש לה, חדש לה
בושם טוב, חדש לה
נעל עור, חדש לה
..חבר שלך
[פזמון]
חיפשתי בגוגל למה החבר שלך פודל
2K-רק משחק ב
והיא מזיזה את האוהל
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת[פזמון]
חיפשתי בגוגל למה החבר שלך פודל
2K-רק משחק ב
..ומזיז עליי ת-ר
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת
היא מזיזה עליי ת'תחת, רק מזיזה עליי ת'תחת[סגיר]
(מזיזה את התחת)

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.

stats