[Kouplè 1]
Man, kouman pou m di w m grandi
M fè lavi m tounen on fyasko
La m vin rape w sa m pa t janm di w
Gad desepsyon an nan je w
26 lane san travay si ou pa ban m m p ap manje
M devye man mwen k te dwe wete w nan salte a
Men m fèt 2 pye m kwochi, donk m pa t ka mache dwat
M anchene betiz sou betiz
M pa respekte okenn prensip ou te ban m yo, mwen menm kite legliz
Tèt mwen plen très man, m sèl responsab detrès ou m pèdi inosans mwen tout sa nan sèlman trèzan
Konbyen fwa m pa reponn apèl ou, nève sou ou
Soti granmaten, rantre byen ta tou sou, ou
Ki p ap dòmi tout tan m pa rantre
Se pa anyen m ap regle, lari a map apante (man)
Pou vye rèv pa m yo , m touye rèv ou
E tan an pase pase vit, trèzan tankou trèz jou [Refren]
(Man) Regrè m yo sal, m pè gad tèt mwen nan glas
La m vin rape w tout sa m pa ka di w anfas (Man)
Se pa pitit sa ou te reve genyen
M detwi w, tèlman fè w kriye dlo je w ka benyen w (Man)
M pa pwomèt ou map sòti, an antadan on lòt nwit blanch, m p ap rantre, priye al dòmi (Man)
Pandan m ap ekri w sa kè m fann
Kouman pou m diw
Tout sa m vle se te rann ou fyè fanm

[Kouplè 2]
Se pa t pou sa w te sakrifye lavi w
Pa pou sa yo te konn ap tire anlè tèt ou, boule machandiz ou lavil
Se pa pou te wè m ap pase jounen m sou tèt mi
M konprann ou man, ou jis bezwen m fè vi m
Men bò isit mizik pa plen vant
M konprann enkyetid ou, anvi w, m konnen byen ou bezwen grann
Se vre tout tan m nan studio, men m pa redwi lavi a sa
Dèfwa avan m dòmi, m konn panse a Nihassa
Erè m yo ireparab (Man)
M ap eseye refè m ak mizik, onètman m te ka pi mal si se pa t rap
Ou fè sakrifis,
M konsyan, m vle remèt ou sa men bwat yo pa enterese a on cv rapè aktivis
Ou ap tann lisans, m ap siyen cd
M pa bezwen vin meyè rapè m jis bezwen vin on meyè pitit
M ekri w sa avan pita pi rèd
Lapenn pitit vivan pi di ke lapenn pitit ki dead

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.