[Strofa 1]
E' logico, sul pianeta...quanti senza cartucce. è logico, esco di casa ed escogito. mescolo i miei testi e il mio vomito chi dei complessi. BENE! teng' e pall' chin e sti ballerin', m'aggia fatt' o sang' nir santu làzzar' stong' ascianc' a chill'. 's 'mparan a dic'r chelli quatt' strunzat a freestyle 'c fann i festin' mast indè video che par'n mastin a'furnì che a final' ca forz', cu nu fogl' e na penn' cac'n e torz', cac a banan e pur a scorz'. spacc' o cazz spacc e prèt, te truvat' indà na zona tetra e t'è trasut' aret'. 'm vò preparà na v'ntin' e rim 'p staser' ca stai senza cartucc'. i so pa pac' ma nun song' pesc' ogg'. e cumpagn mih u sann' tropp buon'. nà cos' è che 't stai 'mparann', nà cos' è ke si ciocc' a chiù e vint'ann'. a gar' e rap l'e vint' i nsò assai convint, arò c'è stat' l'event, addò i mamm' e i sor' vann' a bient'. foss' sul' pà gar' è tranquill', è nà pazziell', ma subit' vuò fà u ribell', i tip liber' comm' a libellul'. i pò rap c'aggià azzeccat' pur e cellul', tu zumpav' ancor' 'ncopp' e trampol', pinnul'! [Ritornello x 2]
Scem', mamm't no sap' e pat't o bà ricenn', vuò tuccà u baricentr' rà scen' e 'nc' riesc'. si tu nu bbò cresc'r' e pò u vuot' nt' capisc', già sai ca 't tir' comm'à strisc'[Strofa 2]
Re part' mì, 'c stà gent sedicenn' ca si ten' geni(o) indò rap 't fà aizzà i 'ntenn'. gent intelligent', gent' ca fà sfregg', gent ca fa o rap a fòr' e ppò stà indò parchegg'. tu fai part' i chella schier' ca i riteng' e pegg'. original' tutt' o sud 'ncap' t scorregg'. è a zon' che cagn', o pop'l e l'hip-hop e napul ca o ten' e dà 'mbacc', si partenope stracc'. (e p'cchè i nomani) come i cocainomani, ma p'cchè u slang scorr' rint' o sang' p st' tip' anomali. u fatt' è ca sapimm' che u stil' c stà, si pur u spirit' manten' a cap' aizzat' e c'amma stà. storie e miezz' a vì, storie ca apparten'n, storie 'ncopp' o palc' che i cumpagna ca nu bbò chiù scenn'r[Ritornello x 2][Outro]
STAMM' A MOSTRRRRR
Bella rayden pò beat!

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.