Dama gazte xarmant bat jiten zaut bixtara
Iduritzen baitzeraut zeruko izarra!
Ama batek hazteko, hori zerbait bada
Gure salbatzaileak kontserba dezala!
Trala tralara tralara, kontserba dezala! "Gabon gizon gaztea, konpañiarekin!
Gostu du egotiak ixtant bat zurekin
Badakizu mintzatzen errespetuarekin
Jainkoak har zitzala hil-ondoan berekin!"
Trala tralara tralara, hil-ondoan berekin!"Ene maite pollita non ote den bizi
Bazinakikeea zuk haren zerbait berri?
Aspaldi ikustera joan nahia bethi...
Errozu ene partez, milaka goraintzi."
Trala tralara tralara, milaka goraintzi"Ez zinuke ia hobe zauhaurrek joaitea
Nitaz igorri gabe komisionea?
Samurturen ote den ez zaitela fida;
Zatoz enekin eta, biak joanen gira."
Trala tralara tralara, biak joanen gira

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.