(Ah) Malo We
(Malo We, iyeh)
Malo We
(Malo We, iyeh)Malo We
(Malo We, iyeh)
Malo We
(Malo We, iyeh)Wamuhl' umuntu
Wamuhl' ehamba
Wamuhl' umuntu
Wamuhl' ehleziAmaziny' amhlophe okweqhw' eb'sika
([?])
Unyathel' unyathela ngabantwana
([?])Wamuhl' um-AfrikaUbuhle bemvelo, ubuhle bomuntuMalo We
(Malo We, iyeh)
Malo We
(Malo We, iyeh)Malo We
Haa washo uMsuthu([?])
([?])([?])
([?])It was on Sunday afternoon
[?]
The sun was streaming through the leaves
Lovers were strolling up and downHere come a beauty: dark queen
She comes from north going to south
Ubuhle bemvelo, ubuhle bomuntu
(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
Mama
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
Mama
(That's the beauty of an African)
Wes'thandwa sami
(Woman)(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
[?]
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
[?]
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)Wamuhl' umuntu
Wamuhl' elele
Ngithi wamuhl' umtanomuntuMuhlo okonyezi lukhay' ebusuku
Muhlo okwelanga entwasa-hlobo
Muhle sengathi ugeza ngobisi
Wamuhl' um-Afrika(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
[?]
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
[?]
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
[?]
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
[?]
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)[?]
Haha(Malo We, iyeh)
Malo We
(Malo We, iyeh)([?])
([?])
[?]
([?])
([?])[?]
(Ah)
[?]
[?]([?])
([?])
(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)([?])
(Yes, you beauty uyangihlanyisa)
([?])
[?]
(That's the beauty of an African)
[?]
(Woman)

Many companies use our lyrics and we improve the music industry on the internet just to bring you your favorite music, daily we add many, stay and enjoy.

stats